Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Bezint eer ge begint

Wat houdt het in?

CPO houdt in dat je samen met een groep gezamenlijk gaat bouwen. De gemeente stelt een stuk grond ter beschikking die je gezamenlijk koopt. Het gehele project bestaat uit 2 trajecten. Tijdens beide trajecten zal er een onafhankelijke projectleider bij betrokken zijn om alles in goede banen te leiden.

Traject 1: Het vormen van een locatievereniging en het bepalen van architect en aannemer. Je gaat dan met de groep een traject in van ongeveer een jaar. In dat jaar vergader je ongeveer elke week met de groep. Je gaat in dat jaar met de groep als eerste de architect bepalen. Met die architect heb je dan gesprekken en er worden schetsen getekend van de huizen. Ondertussen wordt er een aannemer gezocht die aan jullie eisen en die van de gemeente voldoet. Wanneer de schetsen zijn goedgekeurd worden zij ter inzage gelegd bij de gemeente. De bestemmingsplanprocedure wordt tegelijkertijd opgestart door de gemeente als dit nodig is. Na een jaar is de voorbereiding van de grond klaar en zijn er officiële bouwtekeningen. Er kan gestart worden met bouwen.

Traject 2: Start van de bouw. Tijdens de bouw zal in ieder geval de onafhankelijke projectleider controles utvoeren. Waarschijnlijk zal of de aannemers of de architect ook nog een projectleider hebben. Tijdens het bouwen zullen er nog wel bijeenkomsten plaatsvinden van de locatievereniging, maar dit zal niet meer elke week nodig zijn.

Voordelen van CPO:

  • Doordat je met de groep de projectontwikkelaar bent, bespaar je veel kosten
  • Je bepaald zelf, met de groep, je eigen woning. Keuzen van architect en aannemer is vrij.
  • Sociale cohesie. Doordat je een langere periode met een groep je eigen huis gaat realiseren, leer je de mensen (buren) heel goed kennen. Uiteindelijk kan hierdoor ook een hechte buurt ontstaan en bijvoorbeeld een buurtvereniging. De sociale controle zal ook beter zijn in deze straat/wijk.

Nadelen van CPO:

  • Erg intensief, je bent minimaal 1 jaar elke week bij elkaar om het gehele voortraject (1) goed te laten verlopen. Je hebt zelfinitiatief en doorzettingsvermogen nodig om dit te kunnen volhouden
  • Er zijn bepaalde eisen die door BWH en vooral door de gemeente worden gesteld. Hierdoor komt niet iedereen in aanmerking voor een locatie. Deze eisen zijn gesteld om ervoor te zorgen dat de huizen ook daadwerkelijk ter beschikking komen voor de personen waarvoor die bedoeld zijn.

Eisen vanuit vereniging BWH

U bent ingeschreven bij de Vereniging Betaalbaar Wonen Heusden wanneer u aan de volgende eis(en) van een (koop)starter voldoet:

  • U heeft ten tijde van inschrijving geen zelfstandige woonruimte (koopwoning) in eigendom of gehad. U mag dus wel een huurwoning/kamer bewonen of bij uw ouders wonen.
  • U moet meerderjarig zijn ten tijde van inschrijving (18 jaar).
  • U kunt vrijstelling krijgen op bovenstaande regel(s) in uitzonderlijke gevallen. Voor deze vrijstelling moet u een verzoek indienen bij het bestuur. 


Website door: Studio HUH & RTIS