Locaties (nieuws 2013)

Uitnodiging vervolgbijeenkomst Drunen, Frans Halslaan

Beste geïnteresseerde en/of BWH`er,

Op dinsdag 8 oktober jl. heeft er een informatieavond plaatsgevonden in het kader van het CPO-project aan de Frans Halslaan te Drunen. Je was hiervoor uitgenodigd en bent hier al dan niet aanwezig geweest.

Tijdens deze avond is de voor dit project – in een samenwerking van SIR-55 en Betaalbaar Wonen Heusden (BWH) – in het leven geroepen vereniging van en voor de aspirant bouwer gepresenteerd.

Tevens is de noodzaak voor oprichting van deze vereniging toegelicht en zijn handvatten aangereikt waarom je, om je droom te verwezenlijken, lid moet worden van onze vereniging. Verder is het nog te doorlopen traject nader toegelicht en is ingegaan op de werkwijze als het gaat om voorselectie en uiteindelijke keuze van de juiste architect.

Met name ten aanzien van dit laatste punt, keuze architect, zal er op dinsdag 22 oktober a.s. een vervolgbijeenkomst georganiseerd worden.

Tijdens deze avond zullen een viertal architectenbureaus zich presenteren en jou daarmee wellicht een begin kunnen tonen van hoe jouw droomhuis eruit zou kunnen komen te zien. De avond zal staan in het teken van de bouwbegeleiding die de bureaus de leden in een CPO-project kunnen bieden. De planmatige verkaveling van de locatie komt natuurlijk wel aan de orde maar is geen uitgangspunt. Deze zal later door het gekozen architectenbureau a.h.v. wensen van bewoners, gemeente en raadpleging omwonenden worden vastgesteld

Na deze avond zal er een keuze gemaakt worden tussen de vier architectenbureaus. Om een geldende stem in deze keuze te krijgen, is het noodzakelijk dat je lid wordt van de vereniging van de locatie Frans Halslaan. Het lidmaatschap geeft je de mogelijkheid jouw stem uit te brengen op de architect van jouw keuze. Bovendien zal een lid van de vereniging gevraagd worden zijn/haar woonwensen kenbaar te maken, zodat er ook concreet naar de woonwensen van de ‘leden’ geluisterd kan worden. Dat is immers waar CPO voor staat.

Wij nodigen je uit op deze vervolgbijeenkomst aanwezig te zijn. De avond zal, zoals gezegd, plaatsvinden op dinsdag 22 oktober ten kantore van Rabobank De Langstraat aan de Grotestraat 149 te Drunen. Aanvang is om 19:00 uur.

Wij verzoeken je, jouw aanwezigheid per omgaande kenbaar te maken bij ons, uiterlijk op 21 oktober a.s. Dit in verband met de organisatie van de avond zelf.

Je kunt je aanmelden via info@betaalbaarwonenheusden.nl ofwel via 06-36331471

Als je een volgende belangrijke stap wilt zetten op weg naar jouw nieuwe woning of misschien toch nog enige twijfel weggenomen wilt zien, hopen wij je graag te ontmoeten op 22 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,

Namens Samen Bouwen Wonen – Drunen

 

De heer Justin Verharen & Roel van de Wiel (bestuursleden namens Betaalbaar Wonen Heusden)

De heer Rob de Gouw (bestuurslid namens Stichting SIR-55) 

 

Uitnodiging vervolgbijeenkomst Drunen, Frans Halslaan

Beste geïnteresseerde en/of BWH`er,

Ongetwijfeld heb je de afgelopen week vanuit de pers vernomen dat de gemeente Heusden in de raadsvergadering van 17 september jl. zijn goedkeuring heeft verleend aan woningbouw op de locatie Frans Halslaan te Drunen.

Graag willen wij je bijpraten over de stand van zaken m.b.t. het CPO-project Frans Halslaan. Bezoekers van de eerder dit jaar al plaatsgevonden informatiebijeenkomsten weten dat in een samenwerking van SIR-55 en Betaalbaar Wonen Heusden (BWH) getracht wordt dit project van de grond te tillen. De hiervoor in het leven geroepen vereniging van en voor de aspirant bouwers hopen we je nu te kunnen presenteren.

Graag nodigen wij je uit voor de informatieavond op dinsdag 8 oktober a.s. om 19.30 uur in Restaurant Partycentrum ‘De Remise’, Grotestraat 267 te Drunen.

Tijdens deze avond willen we je uitleg geven over wat er de laatste informatiebijeenkomst gepasseerd is, zullen we ingaan op de noodzaak tot oprichting van de vereniging (Samen Bouwen Wonen – Drunen) en handvatten aanreiken waarom je, om je droom te verwezenlijken, lid zou moet worden van onze vereniging. Daarnaast zullen we je het nog te doorlopen traject uiteenzetten, je nader informeren over de gemaakte voorselectie van architectenbureaus en de aspecten die aan bod gaan komen bij de uiteindelijke selectie en keuze van de juiste architect.

Met betrekking tot dit laatste punt willen wij mogelijk jou, als aspirant lid van onze vereniging, vragen de datum van dinsdag 22 oktober a.s. alvast in uw agenda te noteren. Die avond zal er, ten kantore van Rabobank De Langstraat, Grotestraat 149 te Drunen, een bijeenkomst plaatsvinden waar de aangezochte architectenbureaus zich zullen presenteren en jouw droomhuis misschien een gezicht begint te krijgen.

Indien je interesse hebt om de informatieavond bij te wonen, verzoeken wij je vriendelijk dit vóór 6 oktober a.s. bij ons te melden viainfo@betaalbaarwonenheusden.nl. Tevens horen we ook graag of je  22 oktober aanwezig bent. Dit zou je ook nog  na de informatiebijeenkomst van 8 oktober kunnen doorgeven.

Als je een belangrijke stap wilt zetten op weg naar jouw nieuwe woning of misschien toch nog enige twijfel weggenomen wilt zien, hopen wij je graag te ontmoeten op 8 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,

Namens Samen Bouwen Wonen - Drunen

De heer Justin Verharen (bestuurslid namens Betaalbaar Wonen Heusden)

De heer Rob de Gouw (bestuurslid namens Stichting SIR-55)

Voorbereidingen locatie:  Frans Halslaan, Drunen!!

We zijn trots om te kunnen melden dat we (Betaalbaar Wonen Heusden & Sir55) door de grote belangstelling twee informatieavonden hebben moeten organiseren. Deze avonden werden mede mogelijk gemaakt door Rabobank De Langstraat. Belangstellenden die verhinderd waren op een van deze avonden of interesse hebben in dit project, kunnen dit nog altijd laten weten door een mail te sturen naar info@betaalbaarwonenheusden.nl 

Tijdens deze bijeenkomst werden belangstellenden geïnformeerd over de mogelijkheden aan de locatie Frans Halslaan te Drunen, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en de samenwerking tussen Betaalbaar Wonen Heusden en Stichting SIR-55. Tevens kon men zich laten informeren over de mogelijkheden op hypothecair gebied, dit is nog altijd mogelijk en hierover zal Rabobank de Langstraat je graag informeren.

Verheugd zijn wij om je te kunnen melden dat is besloten om voor de locatie Frans Halslaan een aparte rechtsvorm op te richten met de naam: Samen Bouwen Wonen - Drunen. Het doel van deze samenwerking is om de betaalbare woningen/woonwensen van zowel starters als medioren en senioren door middel van CPO te kunnen realiseren.

Groet,

Betaalbaar Wonen Heusden

 

Frans Halslaan - Drunen

Het startschot is gegeven met een pré-informatieavond in "In den Gekroonde Hoed" te Elshout.

Deze avond stond vooral in het teken om te peilen hoe de belangstelling was onder de leden/deelnemers. Tevens is nadrukkelijk de locatie 'Frans Halslaan' aan bod gekomen. Hierbij waren enkele indelingen gepresenteerd, de samenwerking met de SIR55 etc.....Tevens konden we op deze avond mededelen dat er woningen gerealiseerd kunnen worden o.b.v. CPO vanaf € 150.000,- v.o.n.

Tijdens de avond is natuurlijk uitgebreid het CPO verhaal aanbod gekomen, dat is immers het principe waar de starters intensief mee te maken krijgen en waar wij als vereniging ons voor inzetten. Zeker nu de markt vraagt om betaalbare woningen en woningen die vanuit die vraag kant ontwikkeld worden i.p.v. de aanbod zijde.

Of je nu geïnteresseerd bent in deze locatie of je wilt meer te weten komen omtrent CPO of beide. Als de interesse er is, zijn er genoeg redenen om vragen te stellen aan onze vereninging of lid te worden.

Met vriendelijke groet,

 

Betaalbaar Wonen Heusden


Website door: Studio HUH & RTIS