Volledig Traject in beeld

Stap 1: Oprichting belangenvereniging Betaalbaar Wonen Heusden

Stap 2: Inschrijven van de Leden ( loopt constant door)

Stap 3: Toebedeling locaties vanuit de gemeente Heusden ( loopt constant door)

Stap 4: Inschrijving per locatie

Stap 4: Bepalen deelnemers per locatie

Stap 4: Oprichting Locatievereniging

Stap 5: Voortraject bouw ( bepalen architect en aannemer)

Stap 6: Bouw

Stap 7: Oplevering huizen

Tussen al deze stappen zitten nog tussenstapjes die in de grotere stappen beschreven worden.

Stap 1: Oprichting belangenvereniging Betaalbaar Wonen Heusden

Om de belangen gestructureerd te kunnen behartigen van starters in de gemeente Heusden, moet er een geregistreerde Vereniging opgericht worden. Op 16 maart 2007 is dit feit geschied en is Vereniging Betaalbaar Wonen Heusden officieel opgericht.

Stap 2: Inschrijven van de Leden ( loopt constant door)

Na de oprichting kunnen mensen die aan de eisen voldoen zich inschrijven bij de belangenvereniging. De belangenvereniging controleert of alle benodigde papieren aanwezig zijn. De betaaldatum is ook meteen het moment waarop je bij Vereniging BWH officieel lid bent. De volgorde tussen alle leden wordt bepaald aan de hand van je inschrijfdatum.

Stap 3: Toebedeling locaties vanuit de gemeente Heusden ( loopt constant door)

De gemeente Heusden zet zich constant in om nieuwe locaties te verwerven om CPO te realiseren. Het is mogelijk dat eerder toebedeelde locaties worden teruggetrokken en dat daar nieuwe locaties voor in de plaats komen. Dit ivm bepaalde procedures die gevolgd moeten worden. Onder het kopje `locaties` wordt weergegeven welke locaties aangemerkt zijn voor CPO. 

Stap 4: Inschrijving per locatie

Wanneer de gemeente Heusden een locatie vrijgeeft, betekend dit dat de overkoepelende vereniging de inschrijving op de locatie kan starten. Wanneer de gemeente Heusden een locatie vrijgeeft, kan er van worden uitgegaan dat er binnen maximaal 2 jaar gebouwd kan gaan worden. De bijbehorende gemeentelijke of provinciale procedures zullen al gestart zijn of gestart worden. BWH zal dan bepalen wanneer de inschrijving start en tot wanneer inschrijven mogelijk is. Als je wilt inschrijven op een locatie betekend dit dat je de volgende zaken moet doen:

  • binnen de gestelde tijd per e-mail reageren op de locatie met de gevraagde informatie

Stap 5: Bepalen deelnemers per locatie

Wanneer de inschrijftermijn verstreken is, wordt er door BWH bekeken welke mensen in aanmerking komen voor de locatie en of daar alle benodigdheden van ter beschikking zijn. Ontbreekt er info, dan telt je inschrijving niet mee. Daarna zullen diegene die in aanmerking komen een mail of telefoontje krijgen met daarin de melding dat ze in aanmerking komen voor de locatie. Zij moeten dan het volgende doen 

  • voor gestelde datum een bewijs van de bank en een inkomenstoets inleveren

Als wij deze info voor de gestelde termijn binnen hebben en daardoor blijkt dat de persoon of de personen door de screening heen zijn, krijgen zij een officieel bewijs dat ze op de locatie een plaats hebben.

Stap 6: Oprichting Locatievereniging

Nadat iedereen te horen heeft gekregen of hij of zij wel of niet ingeloot zijn bij een locatievereniging, kan de Locatievereniging opgericht worden. De Locatievereniging wordt een Vereniging met een eigen bestuur en eigen statuten en huishoudelijk reglement. Voor alle Locaties worden in beginsel dezelfde Statuten, en Huishoudelijk reglement gebruikt. Deze worden opgesteld in samenwerking met de overkoepelende vereniging.

Stap 7: Voortraject bouw ( bepalen architect en aannemer)

De Locatievereniging heeft na de oprichting elke week een vergadering. Tijdens deze vergaderingen worden er samen met de projectleider bepaald wat de wensen van de groep zijn. Er wordt gezocht naar architecten. Zij besluiten met de groep welke architect zij nemen. Wanneer er geen eenduidigheid in de groep is met betrekking tot een keuzen van bijvoorbeeld een architect zal er door meerderheid van stemmen een besluit komen. Wanneer de keuze voor de architect is genomen wordt er een bouwtekening gemaakt. Hou er wel rekening mee dat een architect ook aan de eisen van Welstand zal moeten voldoen. Wanneer deze naar tevredenheid is zal er gezocht worden naar aannemers die aan de wensen van de Locatievereniging voldoet.

Let op: Het is mogelijk dat meerdere Locatieverenigingen dezelfde architect en aannemer moeten hebben. Dit omdat er kleinere locaties zijn waardoor een architect en aannemer per locatie veel te duur wordt. Uiteraard mag er per locatie wel besloten worden wat voor woningen er komen.

Stap 8: Bouw

Als de bouwvergunning is verleend, kan de bouw beginnen. De Locatievereniging zal nog wel met regelmaat bij elkaar komen om zaken door te spreken, maar het grote werk is gedaan. De Projectleider vanuit de Locatievereniging krijgt het op dit moment wel druk. Hij zal regelmatig op de bouw aanwezig moeten zijn, en zal met de architect en aannemer (eventueel ook met de Locatievereniging) afspraken hebben over het verloop van de bouw.

Wanneer er huizen Casco opgeleverd worden, zullen de leden van de Locatievereniging die hiervoor gekozen hebben in de periode van de bouw moeten bekijken hoe ze de huizen gaan afbouwen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een gezamenlijke aanbesteding voor een schilder/ tegelzetter/ keuken/ etc.

Stap 9: Oplevering huizen

De starterswoningen kunnen op 2 manieren opgeleverd worden. Namelijk volledig af of Casco. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid van meer of minder werk. Wanneer de huizen helemaal af zijn, kan er direct begonnen worden met de inrichting. Als er voor Casco oplevering is gekozen, dan zullen de desbetreffende mensen nog niet klaar zijn, en zullen zij de afbouw van de woning in eigen beheer hebben.

Stap 10: Na-traject

Wanneer het project is afgerond, zal er een evaluatie komen van het gehele traject. Tijdens deze evaluatie is het de bedoeling dat er zaken die goed gingen en zaken die minder goed gingen verteld worden zodat er van goede dingen maar ook van slechte dingen geleerd kan worden. Ook zijn er organisaties die controleren of een woning voldoet aan bepaalde eisen. Het is mogelijk dat Vereniging Betaalbaar Wonen Heusden zich bij een organisatie aansluit om de leden nog meer kwaliteit te bieden.


Website door: Studio HUH & RTIS