Vorderingen

Locatie Elshout volop in ontwikkeling!

Er wordt volop gebouwd aan de TH.J. Rijkenstraat. De eerste steen is gelegd door de wethouder Mark Buijs, we hebben dit dan ook officieel gevierd. Sindsdien wordt er van alle kanten hard gewerkt om de ontwikkeling van de bouw goed te laten verlopen. Omdat de aannemer en de architect elkaar kennen, ook van ons project aan de 'Burg. van der Venstraat, Vlijmen' zijn ze op elkaar ingespeeld en dit zorgt voor een goede samenwerking. Tevens vergadert de bouwgroep intensief, zodat men alles bespreekt en er dicht op zit. Dit alles zorgt er mede voor dat het tempo van de bouw hoog ligt!

Nieuwsgierig naar het project aan de TH.J. Rijkenstraat, rijd gewoon eens langs om te kijken of mail/bel naar ons.

20-01-09
Het jaar 2008 is voor BWH een goed jaar geweest. De eerste locatie in Vlijmen is van start gegaan en wel op de Burgemeester van de Ven Straat. Er worden daar 4 woning gerealiseerd.  

De eerste locatie is voor de vereniging ook een soort pilot. Alles moet voor de eerste keer in werking treden. De vereniging heeft natuurlijk wel vooraf nagedacht hoe het gehele traject eruit zal zien, maar toch is deze voor elke locatie toch net even iets anders. Omdat Vlijmen de pilot locatie heeft is er gekozen voor een vooraf bepaalde architect en aannemer. Vooral omdat de locatie erg klein is, en een groot perceeloppervlak heeft, is het moeilijk om aan de gestelde eis van maximaal gemiddeld €174.000,- te voldoen. Voor de tussenwoningen is dit net mogelijk, maar de hoekwoningen zullen hier boven komen. Omdat het voor BWH maar ook voor de gemeente zo belangrijk is om deze pilot locatie te laten slagen, zet de gemeente zich extra in om deze locatie te realiseren.

Het ziet er op dit moment naar uit dat de locatie nog voor het einde van 2009 opgeleverd gaat worden. Wij zullen iedereen zo veel mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen op deze eerste locatie.

Naast het zoeken naar oplossingen voor huidige of toekomstige locaties, is het bestuur ook druk met het onderhouden van contacten voor de toekomst. Zo gaan we geregeld in gesprek met de gemeente, politieke partijen, aannemers, architecten, Rabobank en andere partijen die interessant zijn om zo veel mogelijk woningen op een zo goed mogelijke manier te realiseren voor onze leden.

De volgende locatie staat alweer op stapel. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit de locatie aan de Burgemeester Stiegerstraat in Drunen. We hopen jullie hier snel meer over te kunnen vertellen.

Het ziet eruit dat 2009 ook weer een goed jaar voor BWH zal gaan worden, en wanneer het goed gaat met BWH betekend dit dat er locaties gerealiseerd gaan worden en dit is weer goed voor onze leden.

21-03-08
Op 5 maart 2008 hebben we onder de leden die op 16 mei 2007 stonden ingeschreven een loting gehouden. Dit om de rangorde tussen deze mensen te bepalen. Wanneer er een locatie door de gemeente wordt vrijgegeven kunnen alle leden zich hierop inschrijven. Diegene de het “laagste” getal hebben worden dan toegewezen tot een locatie. Tijdens deze bijeenkomst werd de loting verzorgd door Notaris Huijbregts. Hij verrichtte deze loting gratis voor ons. Hier zijn wij erg blij mee omdat wij op deze manier in de kosten kunnen besparen.

Op de avond zelf hebben we niet veel nieuwe dingen kunnen vertellen. We wachten op dit moment op de gemeente Heusden waarmee we een intentieovereenkomst aangaan. In deze overeenkomst worden allerlei zaken officieel vastgelegd. Wanneer we deze overeenkomst hebben is de logische volgende stap dat we locaties aangewezen krijgen waarmee we echt aan de slag kunnen. Deze locaties zijn dan redelijk snel te realiseren. Uiteraard zal er per locatie nog wel een procedure gevolgd moeten worden, maar dit zijn procedures die geen jaren in beslag nemen. Wanneer de procedure van de locatie wordt opgestart bij de gemeente, kan de locatiewerkgroep al wel aan de slag met de voorbereidingen onder leiding van projectleider Jos van Iersel.

De intentieovereenkomst is op 11 maart 2008 besproken in het College van B&W. Helaas waren er nog enkele opmerkingen. Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om deze opmerkingen aan te passen. Wanneer de aanpassingen verwerkt zijn, zal onze contactpersoon bij de gemeente de intentieovereenkomst weer aanbieden in het College van B&W. De gemeente Heusden en het bestuur van vereniging BWH vinden de overeenkomst erg belangrijk. Zo hebben we een aantoonbaar document in handen waar we als beide partijen op terug kunnen grijpen. Goede afspraken met de gemeente maken is van cruciaal belang om dit project te laten slagen.

Op woensdag 19 maart 2008 is er een vergadering geweest met het bestuur en de aangestelde Kascommissie. De bevindingen van de Kascommissie zullen in de eerst volgende Algemene Ledenvergadering besproken worden.

We hebben enkele weken geleden onze leden op de hoogte gesteld van het betalen van het lidmaatschapsgeld. Voor 1 mei 2008 moet iedereen zijn administratiekosten van 15,00 euro naar ons over hebben gemaakt. Betaal je niet voor deze datum dan ben je geen lid meer van de vereniging en maak je dus geen kans meer op een locatie. Op dit moment hebben we ongeveer 190 leden. We verwachten dat er een aantal leden af zullen vallen omdat zij bijvoorbeeld inmiddels een huis hebben gekocht. Wanneer je dus een hoog nummer hebt, hoeft dit niet te betekenen dat je geen kans meer maakt.

Als bestuur zijn wij erg tevreden over de steun en inzet die we van onze leden krijgen. Blijf vooral meedenken, wij staan altijd open voor feedback en gaan graag in gesprek met onze leden om de verschillende ideeën te ventileren.

24-01-08
Het nieuwe jaar is begonnen. En dus is het bestuur van BWH ook weer met frisse moed aan de slag gegaan. In 2008 hopen we een grote slag te kunnen gaan slaan.

Aan het eind van 2007 hebben we nog een ledenvergadering gehad. Tijdens deze ledenvergadering kwam er naar voren dat er een probleem is met de groep mensen die op 16 mei 2007 staan ingeschreven. Dat er een loting moest komen voor deze mensen, was al langer bekend. Maar kort voor de vergadering kreeg het bestuur te horen dat wanneer er mensen een stelletje vormen en beide de inschrijfdatum van 16 mei 2007 hebben, dit een oneerlijke loting is en dat de stelletjes dus moeten worden samengevoegd. Dit betekend een extra klus voor het bestuur. Inmiddels hebben we duidelijk hoe we dit gaan aanpakken en binnen enkele weken zal de samenvoeging dan ook plaats gaan vinden.

Wanneer we terugkijken op 2007 mogen we als bestuur niet klagen. Achter de schermen is er veel gebeurd. Vooral de organisatorische kant van het verhaal hebben we goed op de rails staan. De leden krijgen hier niet zo veel van mee, maar neem maar van het bestuur aan dat het een enorme klus is om binnen een vereniging alles goed te laten verlopen en om aan alle eisen en regels te voldoen. Nu we dit in 2007 op de rails hebben gezet, willen we in 2008 graag een grote slag gaan slaan. Wat houdt deze slag dan in? Nou er vinden elke 2 weken al gesprekken met de gemeente plaats. Maar tot een officiële samenwerkingsovereenkomst is het nog niet gekomen. De besluitvorming van een overheidsorgaan zit dusdanig ingewikkeld in elkaar dat je er een erg lange adem voor moet hebben. De gemeente heeft echter wel beloofd om in januari 2008 wel een officiële samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Wanneer deze binnen is kan het bestuur verder met de locaties. Er zijn een aantal snel te realiseren locaties. Als wij praten over snel, dan bedoelen wij dat er in 2010 gebouwd kan gaan worden. Op deze locaties gaan wij ons eerst richten. Ook zal er in het eerste kwartaal van 2008 de loting onder de mensen gaan plaatsvinden die staan ingeschreven op 16 mei 2007. Zo krijgt iedereen een opvolgend nummer, en kun je daaraan afmeten hoe lang het nog duurt voordat je eventueel in aanmerking komt voor een bouwlocatie.

Al met al is er nog genoeg te doen in 2008!! Het bestuur heeft er in ieder geval nog steeds zin in en we hopen dat de leden dit enthousiasme met ons delen!!

Voor meer informatie kan er altijd contact opgenomen worden middels het volgende e-mailadres:
info@betaalbaarwonenheusden.nl

De initiatiefgroep BWH:

Justin Verharen

Roel van de Wiel

Adrian Pulles

Monique de Wilt


Website door: Studio HUH & RTIS